Türkiye’nin büyük orman yangınları ile mücadele ettiği dönemde, 28 Temmuz 2021 tarihinde çıkarılan Resmi Gazetede yayınlanan Orman Kanunu değişikliği dikkat çekti.

7334 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” başlığıyla Resmi Gazetede yer alan değişiklik ile orman alanlarındaki yapılaşma tasarrufu, Cumhurbaşkanı onayı şartıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkisine bırakıyor.

Kanunun 1’inci maddesi “d” fıkrasına göre, “Kültür ve Turizm gelişme Bölgeleri dışında kalsa bile” orman arazileri “kamu yararı” kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına açılabilecek. “Yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan” edilecek bu alanlardaki bütün devlet taşınmazları da turizm kapsamına alınabilecek.