Sayıştay’ın yayınladığı mali tablolara göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın mutfaktan temizliğe, giyimden sağlığa kadar birçok kalemde yaptığı harcamalar katlandı.

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin her yıl bir gelir-gider raporu yayınlanıyor ve nihayet 2021 yılı denetim raporları da yayınlandı.

Raporda yer alan mali tablolara göre Cumhurbaşkanlığı için rakamlar şöyle:

  • 2020 Yılı Toplam Gider: 2 Milyar 896 Milyon TL
  • 2021 Yılı Toplam Gider: 3 Milyar 710 Milyon TL
  • 2021 Yılı Günlük Gider: 10.2 Milyon TL