Vatandaşların temel ihtiyaçları dikkate alınarak her ay yapılan araştırmalar ve güncellenen enflasyon rakamlarına göre 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırları açıklandı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı:

Açlık Sınırı = 6.391,17 TL

4 Kişilik bir ailenin gıda harcamasına ilaveten giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı:

Yoksulluk Sınırı = 20.818,14 TL