Vatandaşların İslami hassasiyeti nedeniyle faiz ve krediye bulaşmadan ev sahibi olabilmek için başvurduğu TOKİ modeli hakkında Diyanet’e çok sayıda soru sorulması üzerine kurumun resmi sitesi tarafından yayınlanan fetvada TOKİ için alınan 0,49 faiz oranlı krediyi meşru gösteren şu ifadelere yer verildi:

Bir zaruret bulunmadıkça faiz almak da vermek de caiz değildir. TOKİ aracılığıyla devreye alınan son uygulama ise devletin, alt veya orta gelirli vatandaşlarına yönelik olarak ürettiği bir sosyal konut projesidir. Bu projede, peşinat haricindeki tutar, kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup devletin söz konusu borçlandırmadaki amacı, faiz geliri elde etmek değil, aksine ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır. Bu itibarla, devlet TOKİ’nin bu uygulamasında başka bir yolla konut alma imkanı tanımadığından, belirtilen niyet ve amaçlar doğrultusunda söz konusu projeden yararlanmak caizdir. (14 Ocak 2020)